Varhanní a historická interpretace

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti.

New joint study programme Historical Performance coming soon!!!

Read more.

Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Seznam oborů:

 • Hra na varhany
 • Duchovní hudba (jen bakalářský stupeň studia)
 • Hra na cembalo a historické klávesové nástroje
 • Hra na historické housle
 • Hra na historické violoncello
 • Hra na loutnu
 • Hra na traverso
 • Historicky zpěv (jen od magisterského stupne studia)

Výstupy z učení

Absolvent je schopen se po úspěšném ukončení studia uplatnit jako:

 • sólista vystupující s orchestrem
 • sólista pořádající vlastní recitály
 • hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí
 • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů

Uplatnění absolventa

Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 25.3.2018 11:14 | 
Přečteno: 1983x |