Operní režie

Cílem studijního programu Operní režie je příprava režisérů, kteří získají během studia široký rozhled v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie.

OPERNÍ REŽIE JE OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NABÍZENA JAKO PĚTILETÝ STUDIJNÍ PROGRAM!

Co nabízí studijní program Operní režie

Studijní program se vyučuje na multioborové katedře Kompozice, dirigování a operní režie, což umožňuje nejrůznější vzájemnou spolupráci skladatelů s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Studium Operní režie na HF JAMU připravuje odborníky v oblasti operní tvorby, tedy režiséry s širokým teoretickým rozhledem v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie. Podle individuálních zájmů se navíc mohou studenti v rámci studia zaměřovat i na autorské projekty, tzv. hudební divadlo, spolupracovat na projektech Divadelní fakulty apod.

Jak dlouho se Operní režie na JAMU studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

Na co se při výuce klade důraz? 

Jedinečnost výuky na HF JAMU spočívá v tom, že studenti mají možnost připravovat inscenace ve studiu Devítka a v Komorní opeře, která disponuje vlastním divadelním sálem v Divadle na Orlí (Hudebně-dramatická laboratoř JAMU) a plně vybavenými nejmodernějšími divadelními technologiemi. To umožňuje režírovat operní tituly světového repertoáru i s doprovodem živého orchestru. Díky spolupráci fakulty s Národním divadlem Brno mají navíc studenti možnost podílet se jako asistenti režie na přípravě operních inscenací. 

Co mohou studenti při výuce používat? 

Hudební fakulta JAMU v rámci výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování včetně vlastních nahrávacích studií.

A co dalšího se mohou ještě na HF JAMU naučit? 

Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

Profil uchazeče

Uchazečem o bakalářské studium Operní režie může být absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední školy, nebo i vysoké školy s hudebním případně i nehudebním zaměřením, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování, schopnost osobitého čtení hudebního dramatu, kreativita, analytické a logické myšlení, schopnost efektivní komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti, praktický a metodický přístup k řešení problému) a také vážný zájem o tento obor. Mimo to jsou u uchazečů vyžadovány i základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, znalost jednoho cizího jazyka na středoškolské úrovni, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost, nutná pro náročné studium a uplatnění v tomto oboru.

Profil absolventů

Čím absolventi oboru Operní režie na brněnské Hudební fakultě JAMU po ukončení studia budou?

-       operní režiséři,

-       asistenti režie,

-       operní dramaturgové,

-       umělečtí šéfové operních souborů,

-       tvůrci vlastních projektů a publicisté,

-       pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání.

Ukázky inscenací studentů operní režie

Jíří Najvar: Zhasnutí – režie Zuzana Fisherová (ukázky)

Více informací Podat přihlášku

       

 


Vydáno: 22.3.2018 11:17 | 
Přečteno: 2364x |