Operní režie

Cílem studijního programu Operní režie je příprava režisérů, kteří získají během studia široký rozhled v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie.

OPERNÍ REŽIE JE OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NABÍZENA JAKO PĚTILETÝ STUDIJNÍ PROGRAM!

Cílem studijního programu Operní režie na HF JAMU je příprava odborníků v oblasti operní scénické tvorby – režisérů, kteří získají během studia široký teoretický rozhled v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie.

Jedinečnost studia tohoto oboru na HF JAMU však spočívá především v možnosti získávání vlastní režijní praxe již od 1. ročníku ve školním studiu Devítka a v Komorní opeře JAMU, která disponuje vlastním divadelním sálem Divadla na Orlí (tzv. Hudebně-dramatické laboratoře JAMU), plně vybaveným nejmodernějšími technologiemi, což umožňuje režírovat i operní tituly světového repertoáru; další variantou je spolupráce s Národním divadlem Brno na pozici asistenta režie.

Absolventi Operní režie nacházejí uplatnění v divadelní praxi jako asistenti režie, hostující režiséři, dramaturgové a šéfové operních souborů. Díky začleněné přípravě na odborně orientované povolání pedagogického směru nacházejí uplatnění i na pedagogických pozicích.

Profil uchazeče

Uchazečem o bakalářské studium Operní režie může být absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední školy, nebo i vysoké školy s hudebním případně i nehudebním zaměřením, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování, schopnost osobitého čtení hudebního dramatu, kreativita, analytické a logické myšlení, schopnost efektivní komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti, praktický a metodický přístup k řešení problému) a také vážný zájem o tento obor. Mimo to jsou u uchazečů vyžadovány i základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, znalost jednoho cizího jazyka na středoškolské úrovni, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost, nutná pro náročné studium a uplatnění v tomto oboru.

Profil absolventů

Absolventi disponují:

  • komplexním přehledem o problematice oboru Operní režie a alespoň základním vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),
  • dovednostmi v oboru, včetně znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí základních metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní tvůrčí představivostí a fantazií,
  • hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,
  • dobrými znalostmi cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii,
  • dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,
  • praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí souvisejících s oborem.

Ukázky inscenací studentů operní režie

Jíří Najvar: Zhasnutí – režie Zuzana Fisherová (ukázky)

Více informací Podat přihlášku

       

 


Vydáno: 22.3.2018 11:17 | 
Přečteno: 1530x |