Multimediální tvorba

Multimediální tvorba je vše, co využívá ke sdělení informace více médií a je většinou závislé na čase.

Co všechno může být multimediální tvorba? Vše, co využívá ke sdělení informace více médií (multimedia) a je většinou závislé na čase (time based art), tedy např. videoklip, body art, interface art, interaktivní­ instalace, experimentální­ film, televizní ­pořad, dokument, hudební­ performance, taneční performance, DJ a VJ Live performance, divadelní představení, net art, sonický objekt, animace, rozhlasová hra, počí­tačová hra, happening, intervence ve veřejném prostoru, site-specific projekt, opera, zvukově-obrazová koláž a mnoho dalších.

Kvalifikované a komplexní vzdělávání zájemců o problematiku multimediální tvorby je cílem stejnojmenné dvoustupňové specializace v rámci studijního programu Kompozice, která vznikla v roce 2008 na základě kooperace čtyř fakult: Hudební a Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Každá ze zmíněných škol nabízí pro výuku tohoto oboru specifický soubor předmětů, takže studenti mohou využít různorodého prostředí s ohledem na své osobní umělecké zaměření. Smyslem studia je formovat všestrannou osobnost, schopnou ovládat a tvořivě využívat více médií a s nimi spojené technologie, navíc schopnou pracovat v tvůrčím týmu (již v rámci studia díky víceoborové spolupráci třeba se skladateli, dirigenty, operními režiséry, instrumentalisty, manažery atd.).

Profil uchazeče

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru a hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) jazyka na středoškolské úrovni.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  • autor děl multimediálního charakteru,
  • autor internetových stránek,
  • autor v oblasti audiovize,
  • skladatel tzv. scénické hudby,
  • pedagog na všech stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.),
  • multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v divadlech, všech typů a v kulturních nebo neziskových institucích,
  • multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v umělecké agentuře nebo souboru,
  • dramaturg festivalu multimediálního umění,
  • multimediální specialista nebo dramaturg nových médií projektů ve veřejném prostoru,
  • iniciátor vlastních agenturních aktivit.

Ukázky tvorby

Ukázky multimediálních děl

Pedagogové:

Dan Dlouhý: Metamorfózy
Ensemble Marijan: Soundscapes

Studenti a nedávní absolventi:

Marek Andrýsek: BIOS (Cinematic Shape) (úryvek)
Lucie Páchová: Ze zásuvek
Hana Foss: Space of Thought
Hana Foss: Janáček quotes (instalace v budově HF JAMU Brno)janacek-instalace
 

Ukázky znějících objektů

Pedagogové:

Jiří Suchánek: Plasma spielplatz
Dan Dlouhý: Surrealistický objekt
Dan Dlouhý: 7-3-5-1-2-6-4

Studenti a nedávní absolventi:

Hana Foss: Nice to meet you

Vydáno: 22.3.2018 10:07 | 
Přečteno: 2459x |