Klavír

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorního souboru klasického obsazení a kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie.

 

Studium

Studijní program Klavírní interpretace je realizován Katedrou klavírní interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Od akademického roku 2022/2023 jsou specializace Hra na klavír a komorní hra a hra naklavír a klavírní pedagogika zavedeny jako pětileté magisterské obory. První tři ročníky studia zaměřeny univerzálně – především na sólovou interpretaci, komorní hru a klavírně-pedagogickou průpravu. Nejpozději na konci třetího ročníku si pak student na základě svých vlastních studijních zkušeností, sebereflexe a záměrů dalšího působení v oboru volí jednu ze dvou specializací, buď Hra na klavír a klavírní pedagogika, nebo Hra na klavír a komorní hra.

Perspektiva úspěšného studia

Naši studenti klavírní interpretace se každoročně prezentují nejen svými ročníkovými či absolventskými recitály. Úspěšně se zúčastňují mezinárodních soutěží včetně těch světově nejprestižnějších (ukázka video). V případě opakovaných úspěchů z vícekolových soutěží jsou zařazováni Nadací Český hudební fond na tzv. prémiovou listinu mladých umělců pro období tří koncertních sezón, což jim přináší koncertní příležitosti v rámci celostátní sítě kruhů přátel hudby (viz např. koncert SPH 2022). Bývají zváni na festivalová pódia jako sólisté či komorní hráči či do rozhlasových studií (Studio 1 live), stávají se součástí oceňovaných komorních ansámblů. Pravidelně se také uplatňují jako sólisté orchestrálních koncertů – např. za poslední akademický rok 2021/22 s MFO v Olomouci (Schumann a Mendelssohn), s PKF v Praze (Beethoven) a s JAO v Brně (Šostakovič). Studenti katedry a nedávní absolventi figurují také v úspěšných nahrávacích projektech klasických (např. CD Opera diversa 2020 - ToccataClassic 2022) či multižánrových (jazzové album roku 2021 a cena Anděl).

  •  
  • je vybaven speciálními znalostmi, nutnými k interpretaci děl barokního období
  • Absolvent je schopen samostatné orientace v základních interpretačních problémech v hlavních stylových období
  • je schopen samostatně nastudovat party komorních děl
  • výsledky svého studia je schopen koncertně přednést
  • na základě nástrojové praxe i příslušné přípravy je schopen vlastní pedagogické činnosti

Profil absoventa

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vystupovat jako sólista
  • být členem komorního souboru klasického obsazení
  • kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie
  • vystupovat jako sólista, být členem komorního souboru klasického obsazení a kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie.

Hra na klavír a komorní hra Hra na klavír a klavírní pedagogika Podat přihlášku


Vydáno: 29.3.2018 11:17 | 
Přečteno: 2412x |