Jazzová interpretace

Katedra jazzové interpretace je ve srovnání s ostatními katedrami HF JAMU velmi mladá, funguje teprve od roku 2010, ale přesto jí patří prvenství v rámci vysokoškolského studia jazzu v České republice.

Sbor pedagogů je složený z předních českých a slovenských jazzových osobností. Mezi pedagogy patří David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Rostislav Fraš, Jan Jirucha, Jan Přibil či Lubomír Šrámek. Většina z nich je aktivními hudebníky, a tedy schopná přenášet na studenty i praktické zkušenosti. Vedoucím katedry je Vilém Spilka, renomovaný kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu.

Výuka

Bakalářské tříleté studium zahrnuje všechny běžné nástroje jazzové praxe, vyučuje se saxofon, trubka, trombon, klavír, kytara, kontrabas a bicí. Mimo hru na nástroj se student podrobně zabývá harmonií, intonací a rytmem, kompozicí a aranžováním, improvizací, hraním v big bandu i malých ansámblech, dějinami jazzu, prací ve studiu i notačními programy. Klademe důraz na vyváženost zvládnutí tradice, metodiky výuky jazzu a otevřenost a kreativitu studentů. Též podporujeme mimoškolní uměleckou činnost studentů a rozvíjíme i spolupráci se studenty ostatních kateder (klasická interpretace, multimédia, muzikál).

Navazující dvouleté magisterské studium nabízí tři profilace – instrumentální, kompozičně-aranžérskou a teoreticko-pedagogickou.

„Proč se naučit hrát jazz zrovna na KJI JAMU? Mnohokrát prověřený princip „imituj, asimiluj, inovuj“ lze na naší katedře praktikovat s těmi nejlepšími pedagogy, kteří jsou vesměs praktikující hudebníci a o jazzu a improvizaci vědí opravdu mnoho. Imitovat můžete nejlepší české a slovenské hráče i špičkové zahraniční hosty v rámci častých workshopů, které fakulta pořádá většinou v kooperaci s brněnským festivalem JazzFest Brno, díky němuž je pravidelný přísun výtečných jazzmanů zaručen. Možnosti asimilace nabytých vědomostí se nabízí ve studentských ansámblech, v na pravidelné bázi fungujícím bigbandu, na tradičních koncertech katedry v rámci akademie a mimo ni i na častých jam sessions konaných nejen v klubu Music Lab sídlícím přímo v budově Hudební fakulty JAMU. Inovovat můžete v přátelské a podněcující atmosféře, inspirativním kolektivu pedagogů i spolužáků, kteří vás podpoří na vaší vlastní umělecké cestě. Poznáte spoluhráče na velmi solidní řemeslné úrovni, s širokým hudebním záběrem a vysokou mírou kreativity, které se na naší katedře meze nekladou.

Vilém Spilka, vedoucí katedry

Profil uchazeče (bak. studium):

Zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění, stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.  

Cíle bakalářského studia

Cílem studia je připravit absolventa:

 • s vysokým stupněm dovedností v interpretaci a jazzové improvizaci
 • s vysokým stupněm dovedností hry v malých ansámblech a jazzových orchestrech
 • s dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky, pedagogiky a psychologie
 • s hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů
 • s jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební terminologii
 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí
 • se schopnostmi formulovat odborný text.

Profil uchazeče magisterského studia:

Absolvent bakalářského studia v daném studijním programu nebo příbuzném bakalářském programu, jehož absolventský projekt a bakalářská práce vykazuje vynikající úroveň, a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další a hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění, stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii. Pro přijímací řízení uchazeč předloží zpracovaný vlastní projekt pro následující dva roky studia.

Katedra Jazzové interpretace na HF JAMU je pro mě výiimečným místem pro opravdové vzdělání na vysokoškolské úrovni. Je pro mě totiž platformou, která vybízí k realizaci potenciálu a poskytuje k tomu dostatečnou živnou půdu. Možnosti zde najde jak ten, kdo se chce naučit poctivému hudebnímu řemeslu, stejně tak jako ten, který vyžaduje svobodu experimentátora. Katedra je úzce napojena na brněnské kulturní organizátory napříč hudebními žánry, a umožňuje tak studentům kontakt se světovou špičkou ve svém oboru. Důležitý je mladý, silný sbor pedagogů, z nichž každý je v neustálém kontaktu s praxí aktivního umělce, a pro mě snad nejdůležitější faktor – živá komunita studentů, kteří se setkávají mimo zdi instituce s motivací hrát společně hudbu, zkoušet nové věci a vzájemně se obohacovat.

Martin Konvička, student magisterského programu

Cíle magisterského studia

Cílem studia je připravit absolventa:

 • s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti a jazzové improvizaci včetně ovládnutí aranžérské a kompoziční činnosti či teoreticko-pedagogické dovednosti dle zvolené profilace a s hlubokými znalostmi historie a literatury nástroje
 • s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů
 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí
 • se základními schopnostmi tvorby vědecké práce.

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského i magisterského programu je připraven pro uplatnění na jazzové scéně, a to jako sólista či hráč v rámci orchestru. Dle svého zájmu může působit i v populární hudbě, muzikálech apod. Úspěšné složení státní zkoušky z pedagogiky a psychologie umožňuje i pedagogické uplatnění na ZUŠ, konzervatořích a hudebních gymnáziích, případně vysokých školách uměleckých nebo pedagogických směrů.

Absolvent magisterského studia je navíc odborněji zaměřen dle své vybrané profilace jako aranžér/skladatel, interpret/sólista či teoretik/pedagog.

K absolventům Katedry jazzové interpretace JAMU patří významní jazzoví hudebníci jako Jaromír Honzák, Libor Šmoldas, Lukáš Oravec, Radek Zapadlo.

„Studovat na Jazzové katedře JAMU bylo i v nestudentském věku jedním z nejlepších rozhodnutí mého života. Za těch pět let jsem nelitoval ani minutu. Na škole učí ti nejlepší pedagogové, takže si z každé hodiny odnesete něco důležitého. Denní kontakt se spolužáky je neméně inspirující a motivující. A navíc – pobývat v Brně je veskrze příjemné. Mohu vřele doporučit!“

Jaromír Honzák, absolvent

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 26.3.2018 14:37 | 
Přečteno: 2390x |