Hudební produkce

Posláním oborů hudební produkce a manažerství je připravovat manažer(k)y na profesní dráhu v širokém okruhu hudebních institucí – orchestrů, divadel, uměleckých agentur, uměleckých škol – i pro nezávislou umělecko-manažerskou činnost.

Katedra poskytuje špičkové podmínky ve dvou typech studia:

  1. Bakalářský studijní obor hudební manažerství. Připraví absolventy na profese středního managementu v hudebních institucích.
  2. Magisterský studijní obor hudební produkce. Připraví absolventy na dráhu vyšších manažerů hudebních institucí, uměleckých škol, nezávislou umělecko-manažerskou činnost a vedení uměleckých agentur.
lucie-silerova
„Hledáte-li studium, během něhož se budete podílet na řadě pozoruhodných hudebních akcí, přihlaste se k nám.“

Lucie Šilerová, vedoucí oboru

Profil uchazečů a uchazeček o studium

Bakalářský a magisterský obor každoročně nabízejí na 25 vlastních předmětů orientovaných na zázemí hudební produkce a managementu. Výuka kombinuje několik forem: individuální kontaktní výuku, projektovou výuku, praktická cvičení, stáže v profesionální praxi či samostudium. Během studia se posluchači pohybují na řadě pracovišť: v učebnách, produkčním centru a koncertních sálech fakulty, v hudebně-dramatické laboratoři Divadle na Orlí a v nahrávacím studiu Divadla na Orlí.

Studium prohlubuje znalosti především v těchto oblastech: organizace a struktura hudebního provozu, kulturní management, základy obecného managementu, ekonomie, nauka o podniku, marketing, projektový management, praktická produkce, řízení lidských zdrojů a legislativa. Dále rozvíjí poučený vhled i do filosofie umění, hudební vědy, antropologie, psychologie, sociologie či žurnalistiky a přesahuje i do operní režie a dirigentství.

Obory též poskytují portfolio prakticky orientovaných předmětů, pokrývajících:

  • produkci mezinárodního hudebního festivalu
  • produkci opery
  • produkci  mezinárodní interpretační soutěže
  • tvorbu image a portfolia umělce
  • produkci konference.

Přehled všech vyučovaných předmětů najdete ZDE.

maria-zilecka
„Studium je opravdu náročné, ale získala jsem z něj mnohem více, než jsem čekala: noví přátelé, kontakty a znalosti mně pomohli nastartovat pracovní život.“

Mária Žilecká, absolventka

Výuka

Bakalářský stupeň:

Absolvent/ka SŠ zakončené maturitou, který/á svým talentem, schopnostmi, dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudební manažery, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem o kulturu. Je vybaven/a znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni (B1 společného evropského referenčního rámce).

Magisterský stupeň:

Absolvent/ka bakalářského studia v daném oboru bakalářské úrovně nebo příbuzného
bakalářského oboru, jehož či jejíž absolventský projekt a bakalářská práce a portfolio dalších
vlastních kulturních projektů a aktivit vykazují vynikající úroveň. Svými dovednostmi,
znalostmi a talentem splňuje předpoklady pro danou specializaci v magisterském stupni. Je vybaven/a znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii (B2 společného evropského referenčního rámce).

vojtech-kaba
„Během studia mohu spolupracovat s profesionálními hudebními tělesy jako např. Filharmonií Brno a zapojovat se do přípravy mezinárodního festivalu Janáček Brno.“

Vojtěch Kába, student

Uplatnění absolventů a absolventek

Bakalářský stupeň:

Nižší nebo střední manažer orchestru, hudební sekce divadla nebo umělecké
agentury; zástupce ředitele základní umělecké školy; produkční; vedoucí produkčního týmu; koordinátor dobrovolníků v uměleckých institucích; projektový asistent; vedoucí projektu; referent pro jednotlivé akce/event manažer; tajemník festivalu; tajemník/vedoucí uměleckého provozu; tajemník pro hostující umělce; vedoucí umělecko-technického provozu; referent pro styk s veřejností; referent oddělení marketingu a sponzoringu; fundraiser uměleckých projektů; pracovník umělecké agentury; podnikatel – OSVČ.

Magisterský stupeň:

Vedoucí oddělení marketingu v hudebních institucích; intendant a impresário; manažer velkého mezinárodního projektu / festivalu; vedoucí projektové kanceláře / projektový manažer; ředitel festivalu; vedoucí výchovy a vzdělávání v hudební instituci; hudební ředitel; generální manažer / ředitel orchestru; producent; vedoucí kulturního odboru městského úřadu; vedoucí kulturního centra města; umělecký šéf; dramaturg; manažer neziskové organizace; umělecký manažer / umělecký agent / OSVČ; vedoucí pracovník ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií.

Další informace o Katedře hudební produkce najdete ZDE.

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 25.2.2018 22:34 | 
Přečteno: 4298x |