Dirigování

Cílem oborů Dirigování sboru a Dirigování orchestru je vychovávat umělecké osobnosti, které vedle kvalitního teoretického vzdělání disponují dostatečným množstvím praktických zkušeností pro vstup do vlastní umělecké praxe.

DIRIGOVÁNÍ SBORU A DIRIGOVÁNÍ ORCHESTRU JSOU OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NABÍZENY JAKO PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ SPECIALIZACE!

Dirigování orchestru

Co nabízí studijní program Dirigování orchestru

Studijní program se vyučuje na multioborové katedře, což umožňuje nejrůznější vzájemnou spolupráci skladatelů s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Tým špičkových odborníků s dlouholetou praxí zajišťuje studium, na jehož konci by měl být posluchač vyhledávaným odborníkem v nejrůznějších oblastech hudby symfonické, operní, historické i soudobé apod.

 

Jaká jsou specifika výuky programu Dirigování orchestru

Zcela nová struktura studia vychází z analýz výuky dirigování na zahraničních univerzitách. Novinkou je oddělená výuka symfonického a operního repertoáru. Část hlavního oboru se bude vyučovat ve skupině kvůli tomu, aby studenti měli možnost konfrontovat pod vedením pedagoga své názory. Zbytek hlavního oboru se uskuteční jako individuální výuka se zvoleným vyučujícím.

 

Jakým způsobem se Dirigování orchestru vyučuje? 

Na rozdíl od řady vysokých škol se vyučuje specializace Dirigování orchestru samostatně, tedy nikoliv společně s Dirigováním sboru, kvůli možnosti co nejhlubšího vhledu do jednotlivých problematik. Posluchači se tak mohou posluchači naplno věnovat práci se cvičným orchestrem a dalšími soubory, navštěvovat předměty zaměřené na daný obor, a díky tomu obsáhnout větší množství orchestrálního repertoáru. Zároveň však mají možnost až dva roky studovat i obor „sousední“, například navštěvovat cvičný sbor.

 

Jak dlouho se Dirigování orchestru na JAMU studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

 

Na co se klade při výuce důraz? 

Na praktické ověření nabytých vědomostí - důraz je kladen na praktické ověření nabytých vědomostí. Díky spolupráci s Národním divadlem Brno se studenti možnost podílet na přípravě operních a baletních inscenací. V průběhu akademického roku absolvují několik frekvencí se cvičným orchestrem, řadu zkoušek se cvičným sborem a ročníkový koncert s profesionálním orchestrem. Dále se studenti v rámci studia mohou stát i vedoucími hudebních projektů Komorní opery JAMU či Studia Devítka. Hudební fakulta JAMU respektuje individualitu každého studenta a jeho osobní preference, proto nabízí velké množství předmětů osobní specializace pro interpretaci staré hudby, muzikálu, nové hudby, oratorií a kantát a dalších.

Co mohou studenti při výuce používat? 

JAMU v rámci své výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování, včetně školního divadla a vlastních nahrávacích studií.

 

A co dalšího se mohou ještě na JAMU naučit? 

Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

 

Čím absolventi programu Dirigování orchestru na brněnské JAMU po ukončení studia budou?

-       dirigenti komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení,

-       hudební režiséři při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

-       umělečtí šéfové hudebních divadel, orchestrů a sborů,

-       hudební manažeři (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),

-       pracovníci v médiích (hudební redakce),

-       hudební dramaturgové divadel všech typů a kulturních institucí, uměleckých souborů, uměleckých agentur, festivalů atd.

-       pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

 

Profil uchazeče

Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat), má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

 

Více informací Podat přihlášku

Dirigování sboru

Co nabízí studijní program Dirigování sboru

Studijní program se vyučuje na multioborové katedře, což umožňuje nejrůznější vzájemnou spolupráci skladatelů s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Tým špičkových odborníků s dlouholetou praxí zajišťuje studium, na jehož konci by měl být posluchač vyhledávaným odborníkem v nejrůznějších oblastech v oblasti vokální hudby. 

 

Jaké dovednosti absolvent programu Dirigování sboru získá? 

Měl by být schopen nastudovat a provádět díla určená pro různé druhy sborů (od dětských přes mládežnické, ženské, mužské a smíšené), a to s vlastním uměleckým názoremvyprofilovaným znalostí specifik různých stylových období. 

 

Jakým způsobem se Dirigování sboru vyučuje? 

Na rozdíl od řady vysokých škol se vyučuje specializace Dirigování sboru samostatně, tedy nikoliv společně s Dirigováním orchestru, kvůli možnosti co nejhlubšího vhledu do jednotlivých problematik. Posluchači se tak mohou posluchači naplno věnovat práci se cvičným sborem a dalšími soubory, navštěvovat předměty zaměřené na daný obor, a díky tomu obsáhnout větší množství sborového repertoáru. Zároveň však mají možnost až dva roky studovat i obor „sousední“.

 

Jak dlouho se Dirigování sboru na JAMU studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

 

Na co se při výuce klade důraz? 

Na praktické ověření nabytých vědomostí - důraz je kladen na praktické ověření nabytých vědomostí. Díky spolupráci s Národním divadlem Brno se studenti možnost podílet na přípravě operních a baletních inscenací. V průběhu akademického roku absolvují několik frekvencí se cvičným orchestrem, řadu zkoušek se cvičným sborem a ročníkový koncert s profesionálním orchestrem. Dále se studenti v rámci studia mohou stát i vedoucími hudebních projektů Komorní opery JAMU či Studia Devítka. Hudební fakulta JAMU respektuje individualitu každého studenta a jeho osobní preference, proto nabízí velké množství předmětů osobní specializace pro interpretaci staré hudby, muzikálu, nové hudby, oratorií a kantát a dalších.

 

Co mohou studenti při výuce používat? 

JAMU v rámci své výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování, včetně školního divadla a vlastních nahrávacích studií.

 

A co dalšího se mohou ještě na JAMU naučit? 

Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

 

Čím absolventi programu Dirigování sboru na brněnské JAMU po ukončení studia budou?

-       dirigenti komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení,

-       hudební režiséři při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

-       umělečtí šéfové hudebních divadel, orchestrů a sborů,

-       hudební manažeři (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),

-       pracovníci v médiích (hudební redakce),

-       hudební dramaturgové divadel všech typů a kulturních institucí, uměleckých souborů, uměleckých agentur, festivalů atd.

-       pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

 

Profil uchazeče

Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat), má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění, stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Více informací Podat přihlášku

 

           

 


Vydáno: 27.3.2018 14:35 | 
Přečteno: 2936x |