Dirigování

Cílem oborů Dirigování sboru a Dirigování orchestru je vychovávat umělecké osobnosti, které vedle kvalitního teoretického vzdělání disponují dostatečným množstvím praktických zkušeností pro vstup do vlastní umělecké praxe.

Od akademického roku 2020/2021 otevřeme dva nové pětileté studijní programy: Kompozice a Dirigování, zpěv a operní režie.

Více informací zde.

Dirigování orchestru

Cílem specializace Dirigování orchestru studijního programu Dirigování je vychovávat umělecké osobnosti, které vedle kvalitního teoretického vzdělání disponují dostatečným množstvím praktických zkušeností pro vstup do vlastní umělecké praxe. Tu mohou v rámci studia získávat spoluprací s cvičným orchestrem, složeným z profesionálních hudebníků, při nastudování a uvádění operních inscenací v Komorní opeře JAMU, na každoročních ročníkových nebo absolventských koncertech s profesionálním symfonickým orchestrem, a v neposlední řadě i díky spolupráci s Národním divadlem Brno (posluchači se pravidelně účastní příprav inscenací v Národním divadle Brno, často na postu asistenta dirigenta).

Nedílnou součástí studia jsou i workshopy přímo na fakultě a široká nabídka studijních a pracovních stáží v domácích i mezinárodních institucích. Měla by tak být zabezpečena možnost individuální specializace na základě osobní dispozice a zaměření jednotlivých studentů. Absolvent by tedy měl být vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti dirigování symfonického orchestru, operních inscenací, operetních a muzikálových inscenací a podobně.

Profil uchazeče

Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat), má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit v těchto charakteristických profesích:

 • dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení, sbormistr,
 • hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,
 • pracovník v médiích (hudební redakce),
 • Pedagog na všech stupních hudebního školství.

Absolventi se mohou uplatnit v těchto relevantních profesích:

 • umělecký šéf hudebních divadel, orchestrů a sborů,
 • hudební manažer (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),
 • hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.

Více informací Podat přihlášku

Dirigování sboru

Možnost studovat sborové dirigování samostatně nabízí pouze několik škol v Evropě a Hudební fakulta JAMU mezi ně patří svou specializací Dirigování sboru v rámci studijního programu Dirigování. Díky tomu je možné zaručit u posluchačů maximální koncentraci na všechny aspekty tohoto uměleckého oboru.

Tým špičkových pedagogů s dlouholetou praxí zajišťuje studium, na jehož konci by měl být posluchač vyhledávaným odborníkem v oblasti vokální hudby. Široká nabídka teoretických předmětů umožňuje specializovat se na oblast, která je studentům osobnostně nejblíže, seznámí je ale s kompletní problematikou sborového dirigování (interpretací staré i nové hudby, hudbou operní, kantátovou apod.); studijní plány jsou navíc kvůli zkvalitňování studia stále inovovány. Vedle získávání širokého spektra teoretických znalostí mají posluchači v průběhu studia k dispozici Cvičný sbor, kde pracují pod vedením pedagogů pravidelně každý týden a vystupují na speciálních koncertech. Vedle toho se podílejí na hudebním nastudování operních děl v rámci Komorní opery HF JAMU, mají možnost stát u zrodu operních inscenací v Národním divadle Brno atd.

Absolventi jsou vyhledávanými odborníky pro oblast vokálního umění doma i v zahraničí, schopní nastudovat a dirigovat díla, určená pro různé druhy sborů (od dětských přes mládežnické, ženské, mužské a smíšené), a to s vlastním uměleckým názorem, vyprofilovaným znalostí specifik různých stylových období.

Profil uchazeče

Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat), má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění, stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit v těchto charakteristických profesích:

 • dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení, sbormistr,
 • hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,
 • pracovník v médiích (hudební redakce),
 • pedagog ZUŠ.

Absolvent se mohou uplatnit v těchto relevantních profesích:

 • umělecký šéf hudebních divadel, orchestrů a sborů,
 • hudební manažer (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),
 • hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 27.3.2018 14:35 | 
Přečteno: 865x | 
Autor: Admin