Bicí nástroje

Přestože katedra bicích nástrojů nabízí pouze jeden obor ke studiu, posluchači během studia přijdou do kontaktu s jednoznačně nejvíce nástroji ze všech oborů nabízených Hudební fakultou JAMU.

Obor Hra na bicí nástroje je na JAMU vyučován od roku 1983 jako na první vysoké škole v tehdejším Československu. V současnosti na katedře působí pět vysokoškolsky vzdělaných pedagogů s bohatou koncertní praxí, ve věkovém rozmezí 33–52 let.

Katedra má k dispozici zrekonstruované a nově vystavěné suterénní prostory budovy fakulty. Studentům se nabízí ve středoevropském měřítku nebývale rozsáhlý instrumentář. Díky němu se mohou seznámit s většinou základních směrů hry na bicí nástroje současnosti. To je také cílem výuky na katedře – vyslat do profesionálního života co nejvšestranněji připravené absolventy, kteří budou dbát na etiku svého oboru a budou jeho vůdčími reprezentanty.

Studium je nastaveno tak, že v bakalářském stupni dostává posluchač výuku ve všech obecně přijímaných relevantních směrech hry na bicí nástroje. Tedy jakýsi univerzální základ, ovšem na vysokoškolské úrovni. Náplň navazujícího magisterského studia si určuje z velké části již sám posluchač. Může se na nejvyšší úrovni věnovat preferované skupině nástrojů, ale rovněž tak zůstat u vzdělávání na poli univerzálního hráče. Nejlepší posluchači mají možnost studovat doktorský studijní program.

Výuka probíhá nejčastěji formou individuálních lekcí „one to one“. Takto jsou zajištěny základní předměty oboru: Hra na nástroj (2-3 hodiny týdně, zaměřené na hru na malý buben, melodické bicí nástroje a tympány), Orchestrální party a sóla (1 hodina týdně), Interpretace jazzové hudby (1 hodina týdně, zaměřená na hru na jazzovou bicí soupravu). K dalším předmětům náleží Intepretace nové hudby, Komorní hra, a zejména na teorii postavené Dějiny a literatura bicích nástrojů či Metodika. V Interpretačním semináři diskutují studenti společně s pedagogy nad nejrůznějšími profesními tématy. Důležitou součástí studia jsou ročníkové a absolventské koncerty. Studenti taktéž projdou výukou jazyků, hrou v orchestru a mají dále možnost si vybírat z bohaté nabídky volitelných předmětů. Výuku vhodně doplňují workshopy se zahraničními pedagogy a interprety. Samozřejmostí je nabídka stáží studentů na jiných školách.

oprsal

„Milí adepti studia u nás, není nutné, abyste již všechno znali a uměli. Důležité ale je, abyste jako začínající interpreti-umělci na sobě neúnavně pracovali. K tomu máte na naší katedře veškeré podmínky. Pokud k nám budete přijati, je jen na Vás, kolik studiem získáte. Ničeho nedosáhnete zadarmo, prvořadá je Vaše soustavná a cílevědomá práce. My Vám k tomu budeme s radostí nápomocni.

Očekává Vás profesionální tým vysokoškolsky vzdělaných pedagogů. K dispozici budete mít prvotřídní nástroje v inspirativním prostředí. Naše fakulta se nachází v historickém jádru Brna, nevelkého města s přátelskou atmosférou a bohatým kulturním životem – ideální místo k soustředěné práci na sobě. Komu by to bylo málo a chtěl další inspirace, má poblíž Vídeň, Bratislava je rovněž nedaleko, i do Prahy se to dá… Než ale o všem sáhodlouze psát a číst, je lepší se přesvědčit osobně. Zeptejte se našich studentů, nebo se přijeďte k nám podívat. Budete vítáni.“

Prof. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů

Vyučující

Prof. MgA. Martin Opršál (vedoucí katedry) – Hra na nástroj (specializace na melodické bicí nástroje), Komorní hra.

Odb. as. Kamil Slezák – Hra na nástroj (specializace na malý buben).

Odb. as. MgA. Radek Tomášek – Hra na nástroj (specializace na tympány), Orchestrální party a sóla, Orchestrální praxe,Metodika, Literatura bicích nástrojů, Údržba nástrojů a výroba paliček, Interpretační seminář.

Doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. – Interpretace nové hudby, Metodika, Dějiny bicích nástrojů.

Odb. as. MgA. Martin Kleibl, Ph.D. – Interpretace jazzové hudby, Úvod do hudby jižní Indie.

Instrumentář katedry

3 sady pedálových tympánů, 3 marimby, 2 vibrafony, 2 xylofony, 2 zvonkohry, trubicové zvony, krotaly (2 oktávy), 8 malých bubnů, 2 koncertní velké bubny, 3 tam-tamy, laděné thajské gongy (3 oktávy), 7 čínských glissando-gongů, 20 činelů, 2 páry orchestrálních činelů, 5 trianglů, 2 orchestrální tamburíny, jazzová bicí souprava, elektronická bicí souprava, bonga (6 párů), 6 koncertních tomtomů, 4 conga, timbales, 3 darbuky, 4 asijské sudové bubny, 5 boobamů, kalimba, marimbula, 4 dřevěné tomtomy, 9 woodbloků, ruční kastaněty (3 páry), orchestrální kastaněty, 15 templbloků, bič, 3 páry maracas, claves, rolničky, 2 štěrbinové bubny, 7 steeldrums, 20 kravských zvonců, 6 dobači, 2 sirény, berimbau, 5 rototomů, binsasara, tabla, lotosová flétna, bambusové chimes, kovové chimes, skleněné chimes, 3 guira, cabasa, 2 anklungy…

(Další bohatá výbava bicích nástrojů se nachází v Divadle na Orlí – Hudebně-dramatické laboratoři JAMU.)

Profil uchazeče a další požadavky

Bakalářské studium

Zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění, stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni. 

Co očekáváme?

 • znalosti v hudební teorii
 • znalost durových a mollových stupnic, základních i odvozených intervalů a schopnost jejich intonace
 • ctižádost s jasným důrazem na cíl
 • technickou vybavenost při hře na malý buben, melodické bicí nástroje (včetně čtyřpaličkové techniky) a tympány (2–4)
 • schopnost interpretace složitějších metricko-rytmických prvků
 • vybavenost profesionálními modely paliček:
  • malý buben – alespoň 1 pár s kulatou hlavičkou (Vic Firth, Agner, Cooperman)
  • tympány – alespoň 4 rozdílné tvrdosti (Škrla, 4 timp, Playwood, KATO)
  • marimba – alespoň dvě různě tvrdé sady (po 4 ks) paliček (Innovative Percussion, Marimba One)
  • vibrafon – 1 sada (4 ks) středně tvrdých paliček (Innovative Percussion)
  • xylofon – alespoň 2 různé páry s dřevěnou hlavičkou (Škrla, Playwood)
  • zvonkohra – 1 pár s kovovou hlavičkou, 1 pár s měkčí plastovou hlavičkou (Škrla, Playwood)               
oprsal

„Študovať na KBN HF JAMU v Brne bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobil. Každý, kto sem príde, dostane široké možnosti, čo sa týka nie len nástrojov, priestorov krásneho Klenbového sálu, alebo hudobno-dramatického laboratória JAMU Divadla na Orlí, ale hlavne dostane vedenie a podporu pedagógov, z ktorých je každý jeden špička vo svojom odbore. Vďaka nim fungujú aj priame kontakty na prax s Filharmóniou Brno alebo operou Národného divadla. Ide o jednu veľkú rodinu hráčov na bicie nástroje, ktorej som nesmierne rád súčasťou.“

BcA. Martin Švec, student v navazujícím magisterském studiu

Navazující magisterské studium

Absolvent bakalářského studia v daném oboru, jehož absolventský bakalářský projekt i bakalářská práce vykazují vynikající úroveň, a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další a hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění, stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni, s důrazem na hudební terminologii.

Co očekáváme? Totéž co v bakalářském studiu a navíc:

 • samostatnost v přípravě
 • jasnou hudební představivost
 • špičkovou technickou vybavenost
 • znalost a schopnost interpretace zásadních orchestrálních partů na profesionální úrovni

Uplatnění absolventů

Naši absolventi se pravidelně účastní konkurzů do předních orchestrů, kde obsazují místa ve skupinách bicích nástrojů. Stávají se pedagogy konzervatoří a dalších hudebních škol. Působí rovněž na „volné noze“.

Vybraní absolventi

Ctibor Bártek – vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatoře Brno.

Peter Kosorín – sólotympánista Slovenskej filharmónie Bratislava, vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatória Bratislava.

Dalibor Němec – člen skupiny bicích nástrojů Státní opery Praha.

Lukáš Krejčí – vedoucí bicí skupiny a 1. tympánista Filharmonie Brno, pedagog Konzervatoře Brno.

Tereza Nosková – vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatoře Teplice.

Bohdan Šebestík – vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Miroslav Greman – tympánista Štátnej filharmónie Košice, vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatória Košice.

Zuzana Mečárová – vedoucí třídy bicích nástrojů Konzervatória Žilina.

Ján Fiala – hudební redaktor Slovenského rozhlasu.

Vladimír Třebický – pedagog Konzervatoře Brno.

Petr Hladík, Petr Kalousek – členové skupiny bicích nástrojů Filharmonie Brno.

Tomáš Rolek – vedoucí skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla Brno, pedagog Konzervatoře Brno.

Kristýna Karchová, Gabriel Chila – členové skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla Brno.

Tomáš Cvejn, Stanislav Pliska – členové skupiny bicích nástrojů orchestru Městského divadla Brno.

Pavel Bříza, Jiří Bučánek – pedagogové ZUŠ.

Štefan Bugala, Jakub Tengler, Emil Machain, Josef Fojta, Ladislav Šiška – hudebníci na „volné noze“.

Proč studovat u nás?

oprsal

„Zde jste individualitou…

Na Katedře bicích nástrojů se ví, že lidé nejsou stroje. Každý máme jiné ruce, smýšlení i cítění, a s tím se tady pracuje. Člověk je individualita, především v hudbě. Na věku nezáleží. Může být někdo mladší a preciznější v technice, starší zase vyspělejší v performanci a zodpovědnější v celkovém přístupu, což se ve výsledku velmi vyrovnává. Jednoduše řečeno, na této škole z Vás dostanou maximum, ať už máte osmnáct nebo třicet let.

Velkou výhodou je studium u pěti pedagogů, u nichž hodiny probíhají pravidelně každý týden. (Pracuje se tedy postupně a vše se řeší aktuálně). Každý z pedagogů se specializuje na jiný nástroj i žánr, získáte tak odlišné názory a sami rozhodnete, co je pro Vás.

Pořádají se workshopy se světovými perkusionisty, což přináší nové impulsy a motivaci k práci. Před studiem jsem měla možnost soukromé hodiny s Katarzynou Myckou, účastnit se výuky Nebojši Jovana Živkoviče. Při studiu jsem se zúčastnila workshopů s Fredrikem Gille, Glenem Velezem, Martou Klimasarou, Markusem Leosonem, Runem Martinsenem a dalšími.

Velmi oceňuji pořádání interpretačních seminářů v rámci studia, kdy každý student předvede svou skladbu nebo orchestrální part, o kterém se následně diskutuje. Přináší to inovace v řešení technických i výrazových problémů, celkovém vnímání nástroje, v postoji při hře a přístupu k práci. Skvěle vedená sebereflexe.

Můžete si vybrat zaměření! Máte blíž k marimbě, malému bubnu, orchestrálnímu hraní, soudobé hudbě nebo k sestavám bicích? Vyberete si. Improvizaci se meze nekladou a seberealizaci se dává zelená.

Rozhodnete-li se pro studium zde, budete vždy sólista. Ať už se rozhodnete být sólovým hráčem, nebo hráčem hudebního tělesa. Zde Vás naučí, že každé naše hraní je sólo a Vy budete přistupovat k práci vždy s nasazením a patřičnou zodpovědností.

Získáte perfektní nástrojové zázemí, kdy dosyta můžete ve škole cvičit, popřípadě si nástroj vypůjčit. Jednoduše zde vždy budete doma.

V neposlední řadě ale získáte něco, s čím jsem se setkala jen v Brně. Pospolitou skupinu bubeníků z JAMU, Konzervatoře, Filharmonie, Městského i Národního divadla Brno, která si vzájemně pomáhá a vždy se ráda sejde.“

MgA. Kristýna Karchová, absolventka, nyní Národní divadlo Brno

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 31.5.2018 9:35 | 
Přečteno: 2977x |