Audio-inženýrství

Audio inženýrství je ojedinělý technicko-umělecký obor, jehož cílem je vychovat zvukové techniky s kvalitním vysokoškolským vzděláním.

Studijní program Audio inženýrství vznikl v roce 2012 jako výsledek spolupráce Hudební fakulty JAMU a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT (na které je akreditován). Jedná se o ojedinělý technicko-umělecký obor s bakalářským i magisterským stupněm studia, jehož cílem je vychovat zvukové techniky s kvalitním vysokoškolským vzděláním v obou oblastech. Posluchači by tedy měli získat jak teoretické poznatky z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie, tak i praktické dovednosti z oblasti studiové praxe a částečně i hudební režie (nedílnou součástí už bakalářského stupně je povinná odborná praxe v rozsahu 4 týdnů např. v televizních, rozhlasových, filmových a dalších nahrávacích studiích). Absolutorium by tak mělo umožňovat uplatnění v profesionálním hudebním provozu, při tvorbě návrhů koncertních prostor, divadel atd. Samozřejmě je ale také možné po absolutoriu bakalářského stupně studia pokračovat ve studiu na některé z dalších obdobně zaměřených vysokých škol.

Posluchači se mohou podílet např. i na zkvalitňování akustiky Divadla na Orlí, zabezpečování záznamů absolventských nebo jiných významných projektů studentů Hudební fakulty, v rámci absolventských prací někteří konstruují speciální elektroakustické nebo akustické hudební nástroje, experimentální hudební software atd.

Profil uchazeče

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Profil absolventů

Absolventi studia disponují podrobnými znalostmi v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalací atd. Mohou tak nalézt uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studií, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcí, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, v organizacích se specializací na návrh studií a prostor pro zvukovou produkci apod. Vedle odborných znalostí budou připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 22.3.2018 10:09 | 
Přečteno: 3173x |