Zdroj: https://www.jamuj.cz/studuj-u-nas/operni-rezie  •  Vydáno: 22.3.2018 11:17  •  Autor: Daniela Peclová

Operní režie

Operní režieCílem studijního programu Operní režie je příprava režisérů, kteří získají během studia široký rozhled v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie.

OPERNÍ REŽIE JE OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NABÍZENA JAKO PĚTILETÝ STUDIJNÍ PROGRAM!

Cílem studijního programu Operní režie na HF JAMU je příprava odborníků v oblasti operní scénické tvorby – režisérů, kteří získají během studia široký teoretický rozhled v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie.

Jedinečnost studia tohoto oboru na HF JAMU však spočívá především v možnosti získávání vlastní režijní praxe již od 1. ročníku ve školním studiu Devítka a v Komorní opeře JAMU, která disponuje vlastním divadelním sálem Divadla na Orlí (tzv. Hudebně-dramatické laboratoře JAMU), plně vybaveným nejmodernějšími technologiemi, což umožňuje režírovat i operní tituly světového repertoáru; další variantou je spolupráce s Národním divadlem Brno na pozici asistenta režie.

Absolventi Operní režie nacházejí uplatnění v divadelní praxi jako asistenti režie, hostující režiséři, dramaturgové a šéfové operních souborů. Díky začleněné přípravě na odborně orientované povolání pedagogického směru nacházejí uplatnění i na pedagogických pozicích.

Profil uchazeče

Uchazečem o bakalářské studium Operní režie může být absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední školy, nebo i vysoké školy s hudebním případně i nehudebním zaměřením, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování, schopnost osobitého čtení hudebního dramatu, kreativita, analytické a logické myšlení, schopnost efektivní komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti, praktický a metodický přístup k řešení problému) a také vážný zájem o tento obor. Mimo to jsou u uchazečů vyžadovány i základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, znalost jednoho cizího jazyka na středoškolské úrovni, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost, nutná pro náročné studium a uplatnění v tomto oboru.

Profil absolventů

Absolventi disponují:

Ukázky inscenací studentů operní režie

Jíří Najvar: Zhasnutí – režie Zuzana Fisherová (ukázky)

Více informací Podat přihlášku