Zdroj: https://www.jamuj.cz/studuj-u-nas/varhanni-a-historicka-interpretace  •  Vydáno: 25.3.2018 11:14  •  Autor: Daniela Peclová

Varhanní a historická interpretace

Varhanní a historická interpretaceObor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti.

New joint study programme Historical Performance coming soon!!!

Read more.

Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Seznam oborů:

Výstupy z učení

Absolvent je schopen se po úspěšném ukončení studia uplatnit jako:

Uplatnění absolventa

Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

Více informací Podat přihlášku