Zdroj: https://www.jamuj.cz/studuj-u-nas/kompozice  •  Vydáno: 24.3.2018 14:34  •  Autor: Admin

Kompozice

KompoziceCílem studijního programu Kompozice je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců – skladatelů pro samostatnou tvůrčí činnost jednak v oblasti autonomní tzv. vážné hudby, jednak v rámci specializací, zaměřených na elektroakustickou hudbu a hudbu scénickou

Cílem studijního programu Kompozice je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců – skladatelů pro samostatnou tvůrčí činnost jednak v oblasti autonomní tzv. vážné hudby, jednak v rámci specializací, zaměřených na elektroakustickou hudbu a hudbu scénickou (v oblasti divadla, filmu, počítačových her atd.). Z toho vyplývá, že výuka je zaměřena na využívání soudobých kompozičních technik a nejnovějších hudebních technologií. I v rámci zvolených studijních zaměření se posluchači dostatečně seznámí s problematikou specializací ostatních.

Profil uchazeče

Základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru na úrovni absolventa konzervatoře v oboru Kompozice (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat včetně tvorby krátkých studií s využitím modálních nebo seriálních principů, číselných řad apod.). Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký akustický nebo elektroakustický nástroj, umí využívat současné hudební i kancelářské informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) jazyka na středoškolské úrovni.

Uplatnění absolventů

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

Ukázky tvorby

Ukázky komorních a symfonických skladeb

Pedagogové:

Ivo Medek: Triax
Dan Dlouhý: Mezisvětí
Martin Smolka: Mashrooms and Heaven
Jaroslav Šťastný: Fantazie pro šest violoncell
Jaroslav Šťastný: Song of Fixed Accord
Jaroslav Šťastný: BAMAWI

Studenti a nedávní absolventi:

Jiří Najvar: SPT
Lucie Vítková: Akcept

Ukázky elektroakustických skladeb

Pedagogové:

Jiří Suchánek: Time Break
Jaroslav Šťastný: Soft Morning City LSP!
Dan Dlouhý: Times and Spaces
Dan Dlouhý: Lines and Curves

Studenti a nedávní absolventi:

Marek Andrýsek: Swallowed by a Black Hole (úryvek)
Barry Wan: The Red III- Disorientation
Alexandr Sedymov: Cesta bez konce
Petra Machková: Stockhausen Remix

Ukázky skladeb z oblasti tzv. computer music

Pedagogové:

Dan Dlouhý: Fractured Fractals
Dan Dlouhý: Diagonály
Jan Kavan: JAMU