Nový svět Moravského podzimu: Marek Klimeš

Marek Klimeš je absolventem naší fakulty a také jedním z aktérů, kteří se představují v rámci minifestivalu Nový svět Moravského podzimu z řad našich studentů a absolventů. Vidět jej budete moct v rámci posledního koncertu Z nového města, který se uskuteční 16. října v 19:00 v Besedním domě v Brně.

Na Hudební fakultě jsi vystudoval obor dirigování orchestru ve třídě pana prof. Rostislava Hališky. Určitě jsi za studium absolvoval bezpočet projektů. Vybereš některý, který ti utkvěl v hlavě a rád na něj vzpomínáš?

Těch projektů byla skutečně neskutečná řada. Na JAMU mě vždycky bavilo, že když člověk chtěl, mohl se na projektech podílet a ta určitá svoboda, když člověk s něčím přišel, něco vymyslel, byla skutečně úžasná. Nejvíc mě bavila Komorní opera, ty neskutečně dlouhé hodiny v Divadle na Orlí. Co mi opravdu utkvělo v paměti, byla opera Bohuslava Martinů Mirandolina. Je to asi jedna z nejkurióznějších skladatelových děl, mimořádně náročná pro všechny složky. V našem „jamáckém“ provedení ještě složitější o to, že se hrála v úpravě pro komorní orchestr, což klade na jednotlivé hráče skutečně mimořádné nároky. Mirandolina se v Česku uvádí velmi zřídka a už je mi jasné proč, pro ten provozovací aparát je to zkrátka ohromně náročné. Přes týdny opravdu tvrdého zkoušení se práce nakonec povedla.

Z dosavadní praxe víme, že jsi mimo jiné i zdatný manažer. Jak hodnotíš iniciativu studentek Hudebního manažerství, kterým se s přispěním Hudební fakulty a Filharmonie Brno podařilo založit minifestival určený studentům a začínajícím umělcům? 

Iniciativa je to obdivuhodná a je to krok správným směrem. V určité fázi u mě nad praktickou hudební dráhou převážila manažerská činnost. Byla to cesta spojená velkou touhou se učit nové věci. Měl jsem možnost růst v těsném sepjetí s praxí a s aktuálními výzvami a provozními problémy. Často při nekonečných diskuzích s kolegy jsme naráželi na určitý rozpor teoretické přípravy a praxe. Podle mě je krok správným směrem studentům hudebního managementu po dobu studia nabízet co nejširší uplatnění v praktických projektech, ať to prostředí vytváří přímo škola nebo alespoň škola vytváří podmínky pro to, aby studenti mohli přicházet s vlastními projekty. Měl jsem možnost pracovně poznat celou řadu studentů z různých oborů související s managementem v umění. Co mi často v jejich výbavě chybělo, byla schopnost vytvořit si o projektu globální představu, tedy jaké místo projekt zaujímá (jaký má tvořit „dojem“), co přináší lidem a jak ten „dojem“ a přínos – službu přenést efektivně do projektové přípravy a produkce. Měl by být manažer dobrý dramaturg? Ne nutně, ale musí umět vycítit potřebu dobrého dramaturga hledat. Přesně takové iniciativy přinášejí toto spojení teoretické a praktické přípravy a myslím, že studentům pomáhají najít ty skutečně podstatné prvky projektového managementu. Ten další přínos, pomoc začínajícím umělcům, možnost prezentovat se v rámci renovovaného festivalu je báječná. Snad to nebude snaha ojedinělá a nárazová a bude se dále rozvíjet. 

Jak se ti spolupracuje s Novoměstskou filharmonií? 

Novoměstská filharmonie je orchestr s různorodým věkovým složením od 14 let až po ty úplně nejstarší generace, primárně však mládežnický. Od prvního projektu jsem byl překvapen, jak dobrý orchestr to vlastně je. Opravdu všichni hráči, ať se připravují na muzikantskou kariéru, věnují se nástroji profesně nebo volnočasově, jsou na vysoké úrovni a mají opravdu profesionální přístup. Přes to různorodé složení pracují na velmi vysoké úrovni a čas s nimi strávený je vyslovená radost. Na orchestru je vidět pečlivá a dlouhodobá cílená práce uměleckých vedoucích manželů Rybáčkových. 

V rámci závěrečného koncertu Nového světa Moravského podzimu uvedete spolu s orchestrem a sólistou Markem Pavíčkem Weberův koncert pro klarinet č. 1 f moll. Na co dalšího se mohou posluchači těšit?

Mimo klarinetového koncertu orchestr na koncertě ještě zahrajeme vybrané Brahmsovy Uherské tance. Závěr pak bude patřit v tomto jubilejním roce jak jinak než Antonínu Dvořákovi, na programu zazní jeho Česká Suita. 


Vydáno: 13.10.2021 13:08 | 
Přečteno: 236x | 
 | Hodnocení:

Komentáře

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.