Hudební fakulta a její další stopa v uměleckém výzkumu Society for Artistic Research

Janáčkova akademie múzických umění je členem Society for Artistic Research, která podporuje postupy uměleckého výzkumu prováděného v akademických institucích i mimo ně. Členem boardu SAR je dokonce proděkanka Divadelní fakulty JAMU doc. Blanka Chládková a nově se do jedné z výzkumných skupin přidává i pedagog HF JAMU a skladatel Omar Rojas Ruiz, který se stane členem výzkumné skupiny, jejímž cílem je sdružovat výzkumné pracovníky zaměřené na pedagogiku umělců a klást si otázky propojující svět umění a pedagogiky a jak může umělecký výzkum přispět ke zkoumání této oblasti. Přečtěte si rozhovor s Omarem Rojasem Ruizem, o čem jeho členství v této skupině bude a co může znamenat pro naši fakultu.

Co je podstatou a cílem výzkumné skupiny SAR se zaměřením na uměleckou pedagogiku? Co by si laik mohl pod tímto představit?
 

Je to skupina umělců, pedagogů a výzkumníků různých národností a z odlišných oborů, kteří chtějí společně prozkoumat různé prvky, které mohou umělci přenést do výuky umění. Skupina má za úkol konfrontovat a kombinovat tradiční a inovativní pohledy na výzkum v umělecké pedagogice a otevírat možnost spolupráce v umělecko-pedagogickém výzkumu. Umožní také výměnu nápadů, projektů a prezentaci pedagogických výstupů mezi svými členy.
 
Funguje v rámci skupiny nějaká hierarchie? Jak má tým fungovat a případně jaká bude Vaše úloha v rámci výzkumného týmu?
 
Toto je zcela nová skupina navržená členy SAR. Samozřejmě, že existují členové, kteří byli organizátory tohoto nádherného projektu, ale určitá hierarchie zde není definována, alespoň ne do této chvíle. Nicméně, protože existuje velký počet členů z různých výzkumných a uměleckých oborů, může dojít k určité vnitřní organizaci založené na zájmech.
 
Co je podle Vás současným nedostatkem pedagogů uměleckých oborů? Kdyby se mohla v rámci uměleckého vzdělávání zlepšit jedna věc, jaká by to podle Vás byla?
 
Bohužel nemluvíme o problému jedné země nebo regionu. Je to rozhodně globální výzva dnešního umění. Důvody mohou být různé v závislosti na státu, ale možná než uvažovat o nedostatku pedagogů umění, bychom měli přemýšlet o nedostatku příležitostí v pracovní oblasti. Při neustálém a exponenciálním snižování státních a soukromých rozpočtů na umění po celém světě je pedagogika jednou z nejvíce postižených oblastí, a to nejen finančně, ale bohužel naráží i na nezájem potenciálních nových učitelů umění, kteří i když mají potřebné dovednosti a talent, se rozhodnou jít jinou profesní cestou. Důsledkem je, že generační obměna pedagogů v umělecké instituci nemůže být řádně dokončena včas. Máme zde velmi zkušené učitele, kteří odcházejí do důchodu nikoliv když chtějí, ale když to situace dovolí. Na druhou stranu je zde nedostatek nových kandidátů s vhodnou kvalifikací k zaplnění mezery.
 
 
 
Z jaké části by měla být podle Vás výuka mladých umělců teoretická a z jaké praktická? Obecným stigmatem je, že teoretická průprava například na vysokých uměleckých školách pokulhává. 
 
Jako hudební skladatel samozřejmě budu obhajovat zařazení teoretických předmětů do jakéhokoliv studijního plánu v umění; mezi teorií a praxí by měla být vždy rovnováha. Samozřejmě hlavní předmět určí, jaké bude procento každé části na této rovnováze.
 
Přesto jsem viděl několik dramatických příkladů lidí v hudbě s velmi bohatým teoretickým zázemím, ale špatnou znalostí díla. Na druhou stranu asi nejkritičtější příklady, které vám mohu uvést o negativních důsledcích nevyvážených studijních programů, se odehrávají v Latinské Americe. Zde jsou na několika místech studijní programy zcela zaměřeny na výkon a masivní produkci orchestrů a souborů, ale obvykle s velmi slabým teoretickým zázemím, které se pro tyto umělce v profesním životě mění v mnohonásobná omezení.
 
Cílem skupiny je například spolupráce, interdisciplinární pedagogický výzkum nebo šíření informací. Prozradil byste, jaký z projektů pro plnění těchto cílů je v dohlednu? 
 
Jak jsem již zmínil, jedná se o zcela novou zájmovou skupinu SAR s velmi širokým počtem členů. V tuto chvíli nejsem schopen konkrétně popsat, na co se členové skupiny zaměřují, nicméně se už velmi těším na společnou diskuzi a výměnu zkušeností. 
 
Přesto vám mohu říct, že bych rád pracoval na projektech spojujících institucionální a mezioborovou spolupráci, na začlenění nových technologií jako aktivní složky post-pandemického scénáře do uměleckého vzdělávání s neustálým zkoumáním nových metodologií, které mohou obohatit umění z hlediska tvorby, výzkumu, performance a pedagogiky.
 
Co může Váš vstup do výzkumné skupiny znamenat pro HF JAMU? Budou do výzkumných projektů zapojeni například naši studenti a pedagogové? 
 
Myslím, že je to pro nás všechny skvělá příležitost dozvědět se a porozumět tomu, co se v rámci umělecké pedagogiky děje v různých částech světa. Pro naši akademii to lze také chápat jako okno k nalezení oblastí, kde lze sdílet práci našich studentů a pedagogů, obohatit naše perspektivy a nalézt vhodné scénáře spolupráce, abychom se mohli aktivněji zapojit do mezinárodních konferencí, festivalů a dalších míst, kde by expozice tvorby naší vnitřní komunity na JAMU mohla získat skutečný přínos a možnost růstu.
 
 
 
Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste chtěl dosáhnout v rámci členství v SAR skupině? 
 
Proměnit naši akademii ve velmi aktivního a angažovaného účastníka všech akcí a příležitostí, které SAR neustále nabízí. Co nejvíce zvýšit přítomnost JAMU na mezinárodních výzkumných akcích, které různé instituce v komunitě SAR nabízejí.

 

text: Kateřina Slaběňáková


Vydáno: 26.1.2023 9:09 | 
Přečteno: 159x | 
 | Hodnocení: