10 let Divadla na Orlí z pohledu provozního ředitele Jana Petra

Dnešním dnem uběhlo první desetiletí ode dne, kdy se na půdě Divadla na Orlí začali naši mladí, talentovaní studenti připravovat na profesionální dráhu umělců. Ve špičkově vybavených prostorech Hudebně dramatické laboratoře JAMU nachází prostor pro výuku i realizaci nejrůznějších projektů. Po roce 1989 akademii chyběl prostor, kde by se mohly zkoušet a uskutečňovat inscenace Komorní opery HF nebo muzikálová představení studentů. Volání po místě, kde by mohli muzikanti pořizovat kvalitní hudební nahrávky a herci zase zkoušet, byla vyslyšena. Po mnoha letech přípravných i projektových prací začala v roce 2010 stavba nového divadla. Dokončena byla o dva roky později, kdy proběhlo také jeho otevření. Otevření Divadla na Orlí! Nyní, o deset let později se s námi o své zkušenosti i postřehy ohledně provozu divadla podělí provozní ředitel, pan Jan Petr. 

 

 

Pane řediteli, na úvod bych se Vás chtěla zeptat, co se za těch deset let od vzniku Divadla na Orlí změnilo na JAMU podle Vašeho názoru nejvíce? 

Pragmaticky by bylo možné říci, že obě fakulty JAMU, jejich pedagogové i studenti získali potřebné nové divadelní a jiné prostory se špičkovou technologickou výbavou i hudebními nástroji a naučili se je pro výuku adekvátně využívat. To je jistě pravda a je skvělé, že DnO takto slouží zamýšlenému poslání, my kteří zde působíme, jsme si však během několika divadelních sezón uvědomili ještě jeden jeho obrovský benefit – Divadlo na Orlí se stalo přirozeným místem setkávání studentů Divadelní a Hudební fakulty JAMU. Paralelně vedle sebe zde tvoří své projekty, potkávají se v produkční místnosti, v kuchyňkách, slyší co se děje na zkušebnách a navštěvují navzájem svá představení, na jejichž přípravě někdy i spolupracují. Díky poloze DnO v centu města a divácky vděčnému, převážně hudebnímu zaměření jeho produkce se jeho prostřednictvím JAMU také více otevřela brněnské veřejnosti.

 

Jaké typy představení na diváka v Divadle na Orlí čekají? Jakých kulturních zážitků se mu u Vás dostane?

Pilíře programové náplně běžné divadelní sezóny DnO tvoří čtyři dále repertoárovým způsobem reprízované premiéry muzikálů Divadelní fakulty a dvě v bloku uvedená nastudování oper Hudební fakulty. Hlavní programová linie je doplněná řadou dalších, spíše pravidelně se opakujících projektů, v případě Hudební fakulty např. Mezinárodní soutěží Leoše Janáčka, Festivalem bicích nástrojů, koncerty Janáčkova akademického orchestru, v případě Divadelní fakulty mezinárodním festivalem SETKÁNÍ/ENCOUNTER a různými technologickými workshopy. S představeními Divadelní fakulty také častěji vyrážíme na zájezdy.

 

Co považujete za největší úspěch divadla? Na co jste nejvíce pyšný?

V kontextu deseti let krátké historie DnO, kdy mnozí z nás ještě pamatují přípravu jeho stavby i existenci JAMU bez něj, převažuje stále v mnoha souvislostech neuvěřitelná skutečnost, že Divadlo na Orlí vůbec vzniklo, nyní již doplněná ověřenou funkčností jeho budovy pro využití aktivitami školy. Osobně jsem hrdý na technologické vybavení nahrávacího studia a zejména divadelního prostoru, kterým se DnO může srovnávat s Národními divadly a na profesionální tým zaměstnanců divadla, který spoluvytváří jeho atmosféru i celkové vnímání studenty a pedagogy JAMU. Divadlo na Orlí se také velice rychle etablovalo na kulturní mapě města Brna, jeho různorodé vlastní (fakultní) produkce si vytvořily své okruhy diváků, spolupracuje na řadě dalších významných aktivit obou fakult JAMU (za všechny Mezinárodní festival Janáček Brno, festival Moravský podzim, Divadelní svět Brno) či formou pronájmu hostí akce typu Maraton hudby či Festival Seriál Killer. Výjimečný není ani pronájem divadla přímo městem Brnem, či Jihomoravským krajem. 

 

 

Jak už jste sám zmínil, Divadlo na Orlí disponuje mnoha vymoženostmi. Jakými dalšími se pyšní?  

Členění interiéru Divadla na Orlí odpovídá struktuře prostor běžné divadelní budovy, přestože charakter jeho provozu jako akademického pracoviště pro ni není zcela typický. Malý půdorys staveniště i limitovaná výška průčelí budovy byl pro projektanty výzvou, ale i přes tato úskalí divadlo integruje všechny potřebné prostory, byť některé v komorním provedení. 

Devět podlaží provozního zázemí tak obsahuje zkušební a výukové prostory – dvě menší a jednu velkou zkušebnu, korepetitovnu, produkční místnost, nahrávací studio a čtyři šatny a kuchyňky. Dále jsou zde administrativní a technické prostory – kanceláře a šatna zaměstnanců, krejčovna pro výrobu kostýmů, prádelna a sušárna, dílna, sklady dekorací a osvětlovací techniky, centra společných technologických a protipožárních evakuačních systémů a serverovna JAMU. Součástí budovy je i prostor pronajímané restaurace s krytou zahrádkou ve vstupním atriu.

 

Nahrávací studio Divadla na Orlí. Jedna z místností, kterou určitě jen tak nějaké divadlo nemá. Vaše nahrávací studio je navíc dostupné všem studentům. Jaká technika je jim k dispozici a jak vlastně celá spolupráce funguje?

Objekt studia zabírá část dvou suterénní podlaží, je stavebně řešen jako „dům v domě“ a tím zcela izolován od vnějších hluků. K dispozici je několik místností s různými akustickými vlastnostmi, prostor zvukové režie a zvuková střižna. Studio je vhodné pro natáčení vážné, jazzové, populární i filmové hudby, mluveného slova i dabingu. Kromě nejmodernějších nahrávacích technologií jsou součástí nahrávacího studia špičkové hudební nástroje, od klavírního křídla Kawai přes legendární nástroje Moog a Hammond, špičkové koncertní harfy až po moderní softwarová řešení, jako je Vienna Symphonic Library.

Pro studenty a zaměstnance JAMU studio zajišťuje všechny studiové nahrávky, které jsou součástí studijních povinností, dále studiové nahrávky pro soutěže, konkurzy a zahraniční stáže. V nahrávacím studiu bývají nahrávány také hudební podklady pro inscenace DnO a s pomocí jeho techniky i personálu vznikají i záznamy operních představení, koncertů i jiných produkcí realizovaných v hlavním sále divadla. Studenti a zaměstnanci JAMU mají také možnost využít pronájmu nahrávacího studia za výrazně zvýhodněnou cenu i pro nekomerční nahrávky nesouvisející se studiem. Zbylá kapacita studia je využita pro komerční pronájmy a také pronájmy samotné techniky nahrávacího studia pro externí nahrávání. Zájemci o nahrávání mohou kontaktovat produkci studia a podle typu a parametrů jejich projektu si dohodnou termín a případně cenu nahrávání.

 

A teď nějaká čísla. Bez těch by to nešlo. Kolik má divadlo v současnosti zaměstnanců, kolik studentů už se tu vystřídalo, a kolik představení už se na prknech na Orlí odehrálo?

Personální zajištění chodu Divadla na Orlí sice koresponduje s praxí běžného divadla, vzhledem k charakteru jeho školní činnosti má však svá specifika. Největší zřejmě spočívá ve skutečnosti, že ačkoli provoz jeviště, zázemí a nahrávacího studia je téměř permanentní, počet představení v měsíci se pohybuje od cca 3-5 do cca 15 – 18. Personální skladba DnO tak kombinuje stálé zaměstnance s řadou externistů, jejichž nasazení je nezbytné pečlivě koordinovat. Stálí zaměstnanci (celkem včetně mě 21 osob, všichni však nejsou v plném úvazku) zastávají profese jevištních techniků a výroby scény, mistrů světel a zvuku, krejčích výroby kostýmů, úklidu, recepčních, správy budovy, ekonomiky a zvukové režie nahrávacího studia. Dvě kolegyně zajišťující produkci projektů Divadelní a Hudební fakulty, kde jsou zaměstnány, mají své pracoviště také v Divadle na Orlí. Tuto personální sestavu doplňují stážisté na pozicích asistent ředitele, marketingový specialista, produkční nahrávacího studia a řada externistů střídajících se na pozicích garderoby, pokladní prodeje vstupenek, šatnářky pro diváky a požárního dozoru, kteří jsou nezbytní při veřejných produkcích. 

S počty studentů a představení je to složitější. Počet studentů si vůbec nedovolím odhadnout, ale vzhledem k široké škále studijních oborů, s jejichž zástupci se pravidelně setkáváme, by asi bylo snazší vytipovat, kolik z absolventů posledních deseti let nemělo s žádným projektem realizovaným v DnO co do činění. Počet představení řádově odhadnout můžeme - dle výše popsané skladby sezóny se jednalo o 6 premiér za sezónu, z nichž každá může dosahovat kolem 10 repríz (u muzikálů trochu více, u oper trochu méně). To je v součtu 600 divadelních představení za 10 let, k nimž však musíme přičíst řadu představení a koncertů uvedených v rámci festivalů, jiných projektů fakult či JAMU a pronájmů, se kterými se dostáváme na cca 110 hracích dnů ročně. I přes covidová omezení si tak troufám odhadnout, že prvních 1000 představení již má DnO za sebou.

  

 

A závěrem mě zajímá, jak budou probíhat oslavy tak významného jubilea?

Jelikož přesné datum otevření Divadla na Orlí 24. 10. se v letošním roce téměř kryje s termínem slavnostního koncertu pořádaného u příležitosti 75 let založení JAMU, rozhodli jsme se oslavu desetiletého výročí zahájení jeho provozu rozdělit mezi první premiéru sezóny - 15. 9. muzikál Frankenstein - skutečný příběh), kdy proběhla také vernisáž výstavy ve foyer divadla a Noc divadel, která se uskuteční v sobotu 19. 11. Výstava fotografií, plakátů a programů dokumentuje všech cca 60 inscenacíDivadelní i Hudební fakulty, které byly v DnO dosud uvedeny a návštěvníci divadelních představení se s ní mohou seznámit až do konce letošního roku. 

Program Noci divadel v Divadle na Orlí pak bude v rámci oslav výročí věnován komentovaným prohlídkám budovy a výstavy, kromě nichž nabídneme i tři krátké koncerty v divadelním sále jako ochutnávku následující premiéry muzikálu Swing! Podle rytmu poznáte nás. V průběhu celého podzimu výročí připomínají příspěvky na sociálních sítích.

text: Kateřina Slaběňáková

foto: Miroslav Krčma, Jan Šmach

 


Vydáno: 23.10.2022 16:41 | 
Přečteno: 183x | 
 | Hodnocení: