Zdroj: https://www.jamuj.cz/studuj-u-nas/strunne-nastroje  •  Vydáno: 31.5.2018 9:35  •  Autor: Daniela Peclová

Strunné nástroje

Strunné nástrojeKatedra strunných nástrojů patří k zakládajícím katedrám Janáčkovy akademie múzických umění. Od doby jejího založení vyučovalo a vyučuje na akademii mnoho významných osobností českého i mezinárodního hudebního života.

Katedra strunných nástrojů patří k zakládajícím katedrám Janáčkovy akademie múzických umění. Od doby jejího založení vyučovalo a vyučuje na akademii mnoho významných osobností českého i mezinárodního hudebního života.

Z předchůdců nynějších pedagogů můžeme jmenovat houslisty Františka Kudláčka (emeritní rektor JAMU), Jiřího Trávníčka (zakladatele Janáčova kvarteta), Adolfa Sýkoru, Bohumila Smejkala, Rudolfa Šťastného, violisty Jiřího Hyksu, Jiřího Kratochvíla, Ladislava Kyseláka, Karla Procházku, violoncellisty Vášu Černého, Bohuše Herana, Stanislava Apolína, Ivana Měrku, Karla Krafku, Bedřicha Havlíka, kontrabasisty Rudolfa Tuláčka, Františka Hertla nebo Jiřího Bortlíčka. V oboru klavírní spolupráce se významně zapsala paní Jiřina Kolmanová. Nejmladším oborem na katedře je Hra na kytaru, akreditovaný v roce 2004.

Na strunné katedře HF JAMU lze studovat následující obory:

Tyto obory lze studovat ve třech stupních:

Více info o katedře: https://hf.jamu.cz/fakulta/katedry-hf/katedra-strunnych-nastroju/

Profil uchazeče

O studium se mohou ucházet absolventi konzervatoří či hudebních gymnázií. Možnost účastnit se přijímacího řízení však mají i nadaní studenti z jiných (nehudebních) škol. Pro přijetí ke studiu na HF JAMU je nezbytné prokázat vysokou interpretační úroveň, schopnost koncentrace, psychickou zdatnost pro pódiové vystupování a potřebnou úroveň všeobecných znalostí.

Výuka

Cílem výuky je rozvinout talent a schopnosti posluchačů pro samostatnou realizaci uměleckých projektů. Samozřejmostí je maximální individuální přístup ke každému studentovi s ohledem na míru jeho talentu, technický a umělecký potenciál, intelektuální vyspělost a jeho celkovou úroveň. Posluchači Katedry strunných nástrojů mají kromě předmětů vyučovaných na katedře (Komorní hra, Studium repertoáru sklavírem, Dějiny a literatura nástroje, Metodika hry na nástroj, Studium orchestrálních partů), také předměty zKatedry jazzové interpretace nebo Katedry staré hudby.Většina předmětů je vedena formou individuální výuky.

O studium se mohou ucházet absolventi konzervatoří či hudebních gymnázií. Možnost účastnit se přijímacího řizení však mají i nadaní studenti z jiných (nehudebních) škol. Pro přijetí ke studiu na HF JAMU je nezbytné prokázat vysokou interpretační úroveň, schopnost koncentrace, psychickou zdatnost pro pódiové vystupování a potřebnou úroveň všeobecných znalostí.

Absolventi mohou najít kvalitní uplatnění nejen u nás, ale také vzahraničí jako členové orchestrů, komorních souborů nebo pedagogové ZUŠ, konzervatoří či vysokých hudebních škol.

Pedagogové:

Hra na housle

 • Prof. Peter Michalica
 • Prof. František Novotný
 • OA Miloš Vacek
 • OA Pavel Wallinger
 • MgA Pavel Suk (Metodika hry na nástroj, Dějiny a literatura nástroje)

Hra na violu

 • OA Jan Řezníček
 • OA David Šlechta Ph.D.

Hra na violoncello

 • Prof. Jozef Podhoranský
 • OA Miroslav Zicha
 • MgA. Josef Klíč (Studium orchestrálních partů)

Hra na kontrabas

 • Prof. Miloslav Jelínek
 • MgA. Pavel Horák (Studium orchestrálních partů)
 • MgA. Marek Švestka (Metodika hry na nástroj, Dějiny a literatura nástroje)

Hra na kytaru

 • Doc. Vladislav Bláha
 • OA Matěj Freml Ph.D.

Klavírní spolupráce

 • Doc. Renata Ardaševová
 • Doc. Vladimír Hollý
 • Doc. Marcela Jelínková
 • OA Libuše Pančochová
 • OA Bohumír Stehlík

Profil absolventů

Absolventi mohou najít kvalitní uplatnění nejen u nás, ale také v zahraničí jako členové orchestrů, komorních souborů nebo pedagogové ZUŠ, konzervatoří či vysokých hudebních škol.

Významní absolventi:

Hra na housle:

Hra na violu:

Hra na violoncello:

Hra na kontrabas:

Hra na kytaru:

Projekty

Všichni pedagogové katedry jsou umělecky aktivní a vystupují na koncertech doma i v zahraničí jako sólisté i komorní hráči a v rámci různých projektů spolupracují s mezinárodně uznávanými interprety, jsou rovněž členy porot mezinárodních interpretačních soutěží a vyučují na mistrovských kurzech.

Díky těmto aktivitám mají široké povědomí o vynikajících hráčích, kteří jsou zváni na JAMU k uspořádání mistrovských kurzů pro naše studenty. 

Studenti katedry mohou využívat možností stáží na výběrových školách v zahraničí.

Katedra strunných nástrojů se prostřednictvím svých pedagogů a studentů podílí na mnoha aktivitách:

Mezinárodní interpretační kurzy JAMU – spolupráce v oborech Hra na housle, Hra na kontrabas a Komorní hra

Mezinárodní setkání kontrabasistů – mistrovské kurzy, koncerty a setkání studentů s domácími i zahraničními kontrabasisty

Mezinárodní interpretační soutěž Leoše Janáčka – obory: Housle, Violoncello, Kontrabas a Smyčcové kvarteto

Brněnský kontrabasový orchestr – soubor, který vznikl v rámci předmětu Komorní hra a sdružuje pedagogy, studenty i absolventy HF JAMU.