Zdroj: https://www.jamuj.cz/studuj-u-nas/dechove-nastroje  •  Vydáno: 31.5.2018 9:35  •  Autor: Daniela Peclová

Dechové nástroje

Dechové nástrojeKDN připravuje profesionální umělce pro práci v symfonických, divadelních a komorních orchestrech a pedagogy pro základní, střední a vysoké umělecké školství. Navazuje na historický odkaz, daný kulturní tradicí a geografickým umístěním.

Absolventi jsou po ukončení studia vybaveni pro činnost uměleckou a na základě odborně teoretického vzdělání také pro činnost pedagogickou.

Katedra nabízí uchazečům dva typy studia:

Bakalářský studijní programpřipravuje aktivní umělce-profesionály pro:

Magisterský studijní program – připravuje aktivní umělce-profesionály pro:

Studijní obory:

Na Katedře dechových nástrojů HF JAMU lze studovat následující obory:

novozamsky
„Individuální přístup, otevřenost a komunikativnost – tak by se dala stručně charakterizovat Katedra dechových nástrojů.“

doc. Mgr. Roman Novozámský, vedoucí KDN

Výuka

Seznam vyučovaných předmětů

„Za dobu studia na JAMU jsem potkal řadu významných osobností, o kterých se mi dřív mohlo jen zdát. Za tuto příležitost vděčím naší škole a jsem rád, že mohu být součástí skvělé mezinárodní třídy hoboje.“ Evžen Lubnin, student 2. ročníku magisterského studia HF JAMU (Ruská federace)

Profil uchazeče

Bakalářský studijní program – absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.  

Magisterský studijní program – absolvent bakalářského studijního programu na vysoké umělecké škole, s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí základního okruhu repertoáru hlavního předmětu oboru, s dostatečným vhledem do oblasti metodiky, didaktiky, pedagogiky a psychologie, s dobrými jazykovými znalostmi a patřičným zájmem o další vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit v sólové interpretaci, komorní spolupráci, jako členové symfonických, operních a komorních orchestrů nebo jako pedagogové odborných uměleckých škol všech stupňů.

lukas-dittrich
„Studium na JAMU mi dalo komplexní průpravu at' už sólové, orchestrální či komorní hry. Díky klarinetové třídě doc. Spilky a doc. Poláka jsem byl špičkově připraven na profesionální hudební dráhu v každém výše zmíněném směru.“

Lukáš Dittrich, sóloklarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu

Více informací Podat přihlášku